Telenet.be
 
 
 
 

Investeringsvoorstel

 
 

Vooruitzichten

Vooruitzichten

Wij hebben met succes verscheidene belangrijke strategische herzieningen doorgevoerd, hebben de grondslag van onze Vennootschap voor de toekomst versterkt en hebben waardeverhogende samenwerkingen op lange termijn aangegaan in lijn met onze visie 'Partners in het leven. Voor het leven'. In juni hebben wij de verkoop van onze activiteit mobiele telecommunicatietorens aan DigitalBridge afgerond voor een totaal contant bedrag van € 745,0 miljoen, het equivalent van 25,1x EV/EBITDAaL 2021. In het kader van deze overeenkomst hebben wij een langlopende MLA met DigitalBridge gesloten, voor een initiële periode van 15 jaar met twee verlengingsopties van telkens 10 jaar. De overeenkomst omvat ook een build-to-suit (BTS) verbintenis voor de uitrol van ten minste 475 bijkomende nieuwe sites, waarbij Telenet als onderaannemer van TowerCo optreedt en die Telenet na verloop van tijd bijkomende opbrengsten zal opleveren. Bijgevolg presenteren wij voortaan de Adjusted EBITDAaL als bijkomende financiële kernparameter, zoals besproken onder 2. Belangrijkste financiële ontwikkelingen. In juni 2022 zijn wij begonnen met leasebetalingen voor de torens aan DigitalBridge, zoals besproken onder 2.4 Adjusted EBITDA en Adjusted EBITDAaL.

Midden juli 2022 hebben wij een bindende overeenkomst met Fluvius gesloten, als volgende gezamenlijke stap naar de realisatie van het 'datanetwerk van de toekomst'. Beide bedrijven ambiëren de levering op termijn van snelheden tot 10 Gbps in het volledige servicegebied en hebben een duidelijk stappenplan om dat te bereiken met een combinatie van HFC (DOCSIS) en glasvezeltechnologieën. Aangezien de voltooiing van deze transactie onderworpen is aan de goedkeuring door de relevante mededingingsautoriteiten, heeft ze slechts een beperkte impact op onze vooruitzichten voor het volledige jaar 2022 met betrekking tot bepaalde kosten voor de voorbereiding van de go-live van NetCo ('cost to capture'). Wij verwachten dat deze voorbereidende kosten dit jaar ongeveer € 5,0 miljoen zullen bedragen; ze worden niet in aanmerking genomen in de hierna voorgestelde vooruitzichten voor het volledige jaar 2022. Voor de eerste negen maanden van het boekjaar bedroegen deze voorbereidingskosten € 1,3 miljoen.

Daarnaast hebben wij ons belang in het productiehuis Caviar Group per 1 oktober 2022 verhoogd van 49 % naar 70 %. Bijgevolg zullen wij Caviar Group vanaf die datum in onze geconsolideerde jaarrekening opnemen. In 2021 genereerde Caviar Group een omzet van € 126,4 miljoen en een Adjusted EBITDA van € 8,8 miljoen.

Nu we de eerste negen maanden van het jaar achter de rug hebben, herbevestigen we onze midden februari voorgestelde vooruitzichten voor het volledige jaar 2022. Onze financiële prestaties in de eerste negen maanden van het jaar tonen dat wij goed op weg zijn om ze waar te maken. Wij verwachten niet dat de consolidatie van Caviar Group in onze geconsolideerde jaarrekening vanaf 1 oktober 2022 de hieronder vermelde rebased groeipercentages aanzienlijk zal beïnvloeden.

outlook

(a) Kwantitatieve reconciliaties naar nettowinst (met inbegrip van groeicijfers van de nettowinst) en kasstromen uit bedrijfsactiviteiten voor onze duiding van de Adjusted EBITDA en aangepaste vrije kasstroom kunnen niet zonder onredelijke inspanningen worden verstrekt, aangezien wij geen prognoses maken van (i) bepaalde niet-geldelijke lasten, met inbegrip van afschrijving en waardevermindering, herstructurering en overige operationele posten die deel uitmaken van de nettowinst en (ii) specifieke wijzigingen in het werkkapitaal met een impact op de kasstromen uit bedrijfsactiviteiten. De posten waarvoor wij geen prognose geven, kunnen beduidend van periode tot periode variëren.

(b) Met uitsluiting van de opname van de gekapitaliseerde voetbaluitzendrechten en licenties voor het mobiele spectrum en de impact van bepaalde kapitaaltoevoegingen in verband met leases op onze toe te rekenen bedrijfsinvesteringen.

(c) Inclusief bepaalde betalingen voor de tijdelijke verlenging van onze huidige 2G- en 3G-licenties voor mobiel spectrum, maar exclusief betalingen voor licenties die zijn toegekend als onderdeel van de 2022 multiband spectrumveiling en ervan uitgaande dat de belastingbetaling op onze belastingaangifte 2021 pas begin 2023 plaatsvindt.