Telenet.be
 
 
 
 

Investeringsvoorstel

 
 

Vooruitzichten

Vooruitzichten

Na een sterke financiële prestatie in het eerste kwartaal zijn we goed op weg om onze in februari 2021 voorgestelde doelstellingen voor het volledige jaar 2021 te realiseren. Dit impliceert een terugkeer naar groei van onze omzet in 2021 op rebased basis, met inbegrip van een gedeeltelijk herstel na de COVID-19-pandemie, die voornamelijk onze overige opbrengsten in 2020 beïnvloedde. Het herstel van onze overige opbrengsten zal tot op zekere hoogte worden gecompenseerd door een daling van de gereguleerde vergoeding voor de kabeltoegang die op 1 juli 2020 is ingegaan, en door een aanhoudende druk op onze interconnectieopbrengsten als gevolg van de overstap naar data messaging. Voor het overige zullen onze rebased opbrengsten worden gestimuleerd door de groei van onze activiteit B2B en een bescheiden stijging van de opbrengsten uit abonnementen dankzij de upgrade van de klanten en bepaalde prijsaanpassingen. Voor het volledige jaar 2021 verwachten wij nog steeds een stijging van onze rebased opbrengen met 1 % tegenover 2020. Gelet op de impact van COVID op ons opbrengstprofiel in KW2 vorig jaar, verwachten wij een sterk herstel in KW2 2021, terwijl in KW1 de omzet nog steeds licht daalde met 1 %.

Onze rebased EBITDA groeide in het eerste kwartaal met bijna 4 % vergeleken met KW1 2020. Daarmee zijn we goed op weg om in 2021 een gezonde groei van 1 tot 2 % op rebased basis te realiseren. Zoals reeds vermeld, verwachten wij evenwel een omkering van de trend voor onze Adjusted EBITDA in het tweede kwartaal, aangezien de periode van vorig jaar beduidend lagere programmeringskosten weerspiegelde als gevolg van de versnelde afschrijving van uitzendrechten in KW1 2020 vanwege de wereldwijde COVID-19-pandemie, samen met veel lagere verkoop- en marketingkosten in KW2 2020.

Op rebased basis steeg onze operationele vrije kasstroom in het eerste kwartaal met 15 %. In lijn met de reeds vermelde fasering van onze Adjusted EBITDA in KW2 2021 verwachten wij een soortgelijke omgekeerde trend voor onze operationele vrije kasstroom. Als gevolg van de COVID-19-pandemie daalden onze toe te rekenen bedrijfsinvesteringen in KW2 2020 beduidend naar ongeveer 20 % van de opbrengsten. Bijgevolg verwachten we in het tweede kwartaal veel hogere investeringen dan in de periode van vorig jaar, met een negatieve impact op onze operationele vrije kasstroom. Voor het volledige jaar 2021 verwachten wij nog steeds een lichte daling van onze operationele vrije kasstroom met ongeveer 1 % op rebased basis. Daarmee verwachten wij nog altijd de samengestelde jaarlijkse groei van onze operationele vrije kasstroom voor 2018-2021 met 6,5 % tot 8,0 % te realiseren, weliswaar onderaan dit bereik.

Onze aangepaste vrije kasstroom in het eerste kwartaal bedroeg € 124,0 miljoen, wat ons goed op weg zet om onze duiding voor het volledige jaar 2021 waar te maken, ondanks een verwacht lagere prestatie van de aangepaste vrije kasstroom vanwege zowel onze jaarlijkse belastingbetaling als een lagere prestatie van de operationele vrije kasstroom. Ondanks de verwachte bescheiden krimp van onze operationele vrije kasstroom in 2021 hebben wij alle vertrouwen in ons vermogen om een sterke aangepaste vrije kasstroom van € 420,0 tot € 440,0 miljoen te realiseren. De groei van onze aangepaste vrije kasstroom zal onder meer te danken zijn aan lager contante belastingen en lagere contante rentekosten, terwijl ons leverancierskredietprogramma volgens de verwachtingen grotendeels stabiel zal blijven vergeleken met eind 2020.

 

Vooruitzichten boekjaren 2018 - 2021 FY 2018 rebased(c) Zoals voorgesteld op 4 december 2018 Zoals herbevestigd op 11 februari 2021
Operationele vrije kasstroom CAGR (rebased) (b, c) €674.7 miljoen Tussen 6.5% - 8.0% Onderkant van de6.5% - 8.0% vork

 

Vooruitzichten boekjaren 2021 Rebased boekjaar(a) Zoals voorgesteld op 11 februari 2021
Groei van de bedrijfsopbrengsten (rebased)(d) €2.573,2 miljoen Tot 1%
Groei van de Adjusted EBITDA (rebased) (b) €1.346,5 miljoen Tussen 1-2%
Groei van de operationele vrije kasstroom (rebased) (b, c) €825,8 miljoen Ongeveer -1%
Aangepaste vrije kasstroom(b, e) - € 420.0 - 440.0 miljoen

(a) Voor het berekenen van rebased groeipercentages op een vergelijkbare basis voor de hierboven weergegeven perioden, hebben we onze historische opbrengsten en aangepaste EBITDA aangepast om de impact van de volgende transacties weer te geven in dezelfde mate dat opbrengsten en Adjusted EBITDA met betrekking tot deze transacties in de resultaten van het huidige jaar vervat zitten: (i) uitsluiten van de opbrengsten en Adjusted EBITDA van onze voormalige Luxemburgse kabeldochter Coditel S.à rl (gedeconsolideerd vanaf 1 april 2020) en (ii) wijzigingen weerspiegelen met betrekking tot de IFRS-verwerking van bepaalde contracten inzake contentrechten die zijn aangegaan tijdens het derde kwartaal van 2020.

(b) Kwantitatieve reconciliaties naar nettowinst (met inbegrip van groeicijfers van de nettowinst) en kasstromen uit bedrijfsactiviteiten voor onze duiding van de Adjusted EBITDA, operationele vrije kasstroom en aangepaste vrije kasstroom kunnen niet zonder onredelijke inspanningen worden verstrekt, aangezien wij geen prognoses maken van (i) bepaalde niet-geldelijke lasten, met inbegrip van afschrijving en waardevermindering, herstructurering en overige operationele posten die deel uitmaken van de nettowinst en (ii) specifieke wijzigingen in het werkkapitaal met een impact op de kasstromen uit bedrijfsactiviteiten. De posten waarvoor wij geen prognose geven, kunnen beduidend van periode tot periode variëren.

(c) Met uitsluiting van de opname van uitzendrechten voor voetbal en licenties voor het mobiele spectrum en de impact van lease-gerelateerde addities op onze toe te rekenen investeringsuitgaven..

(d) Ten opzichte van onze gerapporteerde bedrijfsopbrengsten voor het volledige jaar 2020 zou de groei van onze bedrijfsopbrengsten voor het volledige jaar 2021 gelijk zijn aan tot 1%.

(e) In de veronderstelling dat bepaalde betalingen worden gedaan voor de tijdelijke verlenging van onze huidige 2G- en 3G-licenties voor mobiel spectrum in 2021, maar met uitsluiting van betalingen voor toekomstige spectrumlicenties als onderdeel van de aanstaande multibandveiling, en ervan uitgaande dat de belastingbetaling op onze belastingaangifte voor 2020 pas zal plaatsvinden begin 2022.