Vooruitzichten

Vooruitzichten

Tijdens de Capital Markets Day in december 2018 stelden we ons strategisch plan voor de drie jaren tot 2021 voor. Aangezien wij in 2019 al onze financiële doelstellingen hebben bereikt, nemen wij een sterke start om in de periode 2018-2021 een duurzame winstgevende groei tot stand te brengen. Ter herinnering, wij mikken op een samengestelde jaarlijkse groei van onze operationele vrije kasstroom met 6,5 tot 8,0% voor de periode 2018-2021 (de opname van de voetbaluitzendrechten en de licenties voor het mobiele spectrum en de impact van IFRS 16 vanaf 1 januari 2019 buiten beschouwing gelaten).

In 2020 zullen onze financiële resultaten een bijdrage voor twaalf maanden omvatten van het overgenomen lokale mediabedrijf De Vijver Media, tegenover een bijdrage voor zeven maanden in 2019. Bijgevolg presenteren wij net als in 2019 onze richtlijn op rebased basis alsof De Vijver Media vanaf 1 januari in onze resultaten voor 2019 was opgenomen. Wij verwachten dat het profiel van onze rebased opbrengsten in 2020 zal verbeteren na de bescheiden terugval (-1,2%) in 2019. Enerzijds verwachten wij dat onze opbrengsten uit kabelabonnementen goed zullen presteren, met een groei van de ARPU met enkele procentpunten dankzij (i) een groeiend aandeel van abonnees op premium breedbandinternet in onze mix, (ii) een sterke FMC-verkoop en (iii) het voordeel van bepaalde tariefaanpassingen. Anderzijds blijven we gezonde groeikansen zien bij de bedrijven, zowel op de SOHO- als op de KMO-markt, dankzij onze verbeterde marktpositie na de overname van Nextel. Deze rugwinden werden in grote lijnen geneutraliseerd door twee externe factoren met een weerslag op onze overige opbrengsten. Eerst is er de aanhoudende impact van het verlies van het MVNO-contract met MEDIALAAN, dat vanaf april 2019 een negatieve impact op ons bedrijf begon te hebben. Onze rebased opbrengsten in KW1 2020 zullen hierdoor negatief worden beïnvloed, tot het effect vanaf KW2 2020 wordt geannualiseerd. Ten tweede zal onze rebased omzet worden beïnvloed door de door de regulator voorgestelde daling van wholesale-tarieven later dit jaar. Al deze elementen in aanmerking genomen, verwachten wij dat onze rebased opbrengen in 2020 grotendeels stabiel zullen blijven tegenover 2019.

Wat onze Adjusted EBITDA betreft, blijven wij focussen op een strakke kostenbeheersing en het genereren van operationele leverage in al onze activiteiten. De transitie naar een op elke schaal soepel bedrijfsmodel en de gunstige dynamiek van het digitale transformatieproject die we tijdens de Capital Markets Day in december 2018 belichtten, steunen deze ambitie. Deze elementen zullen meer dan opwegen tegen de reeds vermelde tegenwinden voor de opbrengsten, die ook een negatieve impact zullen hebben op onze Adjusted EBITDA in 2020. Op rebased basis verwachten wij bijgevolg dat onze Adjusted EBITDA in 2020 weer zal groeien, waarbij we op een rebased groei van ongeveer 1% voor het volledige jaar 2020 mikken.

Een van onze belangrijkste financiële maatstaven is de operationele vrije kasstroom, de som van onze Adjusted EBITDA en toe te rekenen bedrijfsinvesteringen (de opname van de voetbaluitzendrechten en de licenties voor het mobiele spectrum en de impact van IFRS 16 op onze toe te rekenen investeringsuitgaven buiten beschouwing gelaten). Nadat we in 2019 met een dalende kapitaalintensiteit een sterke rebased groei van 18% hebben gerealiseerd, verwachten wij in 2020 een meer gematigde prestatie. Zoals reeds vermeld, blijven wij ons volledig verbinden tot een samengestelde jaarlijkse groei van onze operationele vrije kasstroom over drie jaar met 6,5% tot 8,0%. Voor 2020 mikken wij op een rebased groei van onze operationele vrije kasstroom met ongeveer 2% tegenover 2019. Vergeleken met 2019 zou onze aangepaste vrije kasstroom in 2020 begunstigd moeten worden door (i) de reeds vermelde groei van de operationele vrije kasstroom, (ii) lagere geldelijke belastingen versus de € 159,4 miljoen die wij in 2019 betaalden en (iii) lagere geldelijke rentelasten dankzij bepaalde herfinancieringen eind 2019 en begin dit jaar. Wij verwachten dat ons leverancierskredietprogramma in grote lijnen stabiel zal blijven tegenover vorig jaar, met kortlopende verplichtingen van ongeveer € 355,0 miljoen. Zo mikken wij op een sterke aangepaste vrije kasstroom van € 415,0 tot € 435,0 miljoen, tegenover de € 391,0 miljoen van 2019.

Voor meer informatie in verband met onze jaarvooruitzichten verwijzen we naar de Q4 2019 Investor & Analyst Toolkit.