Vooruitzichten

Vooruitzichten

Na een sterke financiële prestatie in de negen eerste maanden van 2019, kijken wij de toekomst vol vertrouwen tegemoet en kunnen wij onze prognose voor de opbrengsten voor het volledige jaar verhogen. Hoewel de trend van onze rebased opbrengsten in het derde kwartaal verslechterd is tegenover KW1 en KW2, als gevolg van de impact voor het volledige kwartaal van het verlies van het MVNO-contract met MEDIALAAN en bepaalde regulatoire tegenwinden, hebben onze rebased opbrengsten in de negen eerste maanden van het jaar relatief goed standgehouden, met een daling van meer dan 1% jaar-op-jaar. Wij verwachten bijgevolg een minder uitgesproken daling van de rebased opbrengsten met ongeveer 2% voor het volledige jaar, tegenover de aanvankelijke 2,5%. Alle andere financiële doelstellingen voor het volledige jaar blijven onveranderd, met inbegrip van een daling van de rebased Adjusted EBITDA met 1-2%(b), een stijging van de operationele vrije kasstroom met 16-18%(c) en een aangepaste vrije kasstroom tussen € 380 en € 400 miljoen(d, e).

Onze Adjusted EBITDA is sinds het begin van het jaar licht gedaald, met 1% op rebased basis. In lijn met de trend van onze rebased omzet worden wij sinds KW2 2019 geconfronteerd met een versnelde ongunstige trend van onze rebased Adjusted EBITDA. Wij verwachten dat deze trend in de twee volgende kwartalen zal aanhouden, aangezien het voornoemde verlies van het contract sinds april 2019 een impact begint te hebben op onze opbrengsten en Adjusted EBITDA. Bovendien verwachten wij dat de daling jaar-op-jaar van onze Adjusted EBITDA meer uitgesproken zal zijn in KW4 2019, als gevolg van seizoengebonden hogere programmeringskosten bij De Vijver Media en een meer uitdagende vergelijkingsbasis na het sterke KW4 van vorig jaar. Voor het volledige jaar verwachten wij nog altijd dat onze Adjusted EBITDA in 2019 met 1 tot 2% jaar-op-jaar zal dalen op rebased basis. De lagere bijdrage van onze MVNO-activiteit buiten beschouwing gelaten, zou onze Adjusted EBITDA in 2019 in grote lijnen stabiel geweest zijn op rebased basis.

Zoals reeds vermeld, was 2018 een piekjaar in onze investeringscyclus, met de doorlopende upgrade van onze vaste en mobiele infrastructuur. Gelet op de beduidend lagere kapitaalintensiteit in 2019 mikken wij op een forse groei van de operationele vrije kasstroom met 16-18% jaar-op-jaar in 2019. Voor 2019 verwachten wij een aangepaste vrije kasstroom van € 380,0 tot € 400,0 miljoen. Onze aangepaste vrije kasstroom in 2019 zal worden beïnvloed door (i) een wezenlijk lagere bijdrage van ons platform voor leverancierskredieten, aangezien wij het platform willen stabiliseren tegenover een netto positieve bijdrage van € 93,7 miljoen in 2018, (ii) een negatieve impact van de afgenomen kapitaalintensiteit op het werkkapitaal, (iii) hogere geldelijke belastingen als gevolg van onze hogere winsten voor belastingen en (iv) hogere geldelijke rentelasten vergeleken met 2018 als gevolg van hogere schuldsaldi in verband met het buitengewone dividend van vorig jaar, en ook omdat 2018 werd beïnvloed door de fasering van onze rentelasten en afgeleide betalingen.

Tot slot blijven wij, zoals aangekondigd tijdens de Capital Markets Day van december 2018, mikken op een gezonde samengestelde jaarlijkse groei van de operationele vrije kasstroom(a) met 6,5% tot 8,0% in de drie volgende jaren (de erkenning van voetbaluitzendrechten, de licenties voor het mobiele spectrum en de impact van IFRS 16 op onze toe te rekenen investeringsuitgaven buiten beschouwing gelaten).

Voor meer informatie in verband met onze jaarvooruitzichten verwijzen we naar de Q3 2019 Investor & Analyst Toolkit.

1 Onze rebased omzet voor het boekjaar 2018, de aangepaste EBITDA en de operationele vrije kasstroom zijn gewijzigd ten opzichte van 2 mei 2019 en omvatten een bijdrage van zeven maanden van De Vijver Media van respectievelijk € 2.553,9 miljoen, € 1.368,2 miljoen en € 712,4 miljoen.

(a)Onze operationele vrije kasstroom CAGR voor 2018-2021 wordt niet afgestemd op een EU IFRS-maatstaf, aangezien niet alle elementen van de afstemming worden voorspeld in het kader van ons prognoseproces; bepaalde posten kunnen immers aanzienlijk verschillen van periode tot periode.

(b) De leidraad voor onze Adjusted EBBITDA voor 2019 wordt niet afgestemd op een EU IFRS-maatstaf, aangezien niet alle elementen van de afstemming worden voorspeld in het kader van ons prognoseproces; bepaalde posten kunnen immers aanzienlijk verschillen van periode tot periode.

(c) Dit omvat niet de opname van uitzendrechten voor voetbal en licenties voor het mobiele spectrum en evenmin de impact van IFRS 16 op onze toe te rekenen investeringsuitgaven.

(d) De leidraad voor onze aangepaste vrije kasstroom voor 2019 wordt niet afgestemd op een EU IFRS-maatstaf, aangezien niet alle elementen van de afstemming worden voorspeld in het kader van ons prognoseproces; bepaalde posten kunnen immers aanzienlijk verschillen van periode tot periode.

(e) (e) In de veronderstelling dat bepaalde betalingen voor onze huidige licenties voor het 2G- en 3G mobiele spectrum in KW4 2019 zullen plaatsvinden en dat de geldelijke betaling van onze belastingaangifte 2018 pas begin 2020 zal plaatsvinden.