Telenet.be
 
 
 
 

Aandeelinformatie

 
 

Aandeelhoudersstructuur

Aandeelhoudersstructuur

De aandeelhoudersstructuur van Telenet Group Holding NV was op 21 september 2023 als volgt:

Aandeelhouders Aantal aandelen %
Liberty Global Group 1 104,552,322 93.26%
Treasury Shares 2 3,362,370 3.00%
Public 3 4,195,308 3.74%
TOTAL 4 112,110,000 100.00%

1. Inbegrepen 94.827 Liquidatie Dispreferentie Aandelen
2. Overeenkomstig het Belgische vennootschapsrecht worden de stemrechten op eigen aandelen geschorst en vervallen alle dividendrechten (indien van toepassing) op dergelijke aandelen zolang deze in het bezit blijven van de Vennootschap. Derhalve bedraagt het aantal aandelen van de Vennootschap, exclusief de eigen aandelen gelet op de volledige schorsing van de stemrechten en het vervallen van de dividendrechten, 108,747,630 op de hierboven vermelde datum
3. Hierin zijn 16 Liquidatie Dispreferentie Aandelen inbegrepen aangehouden door Interkabel Vlaanderen CVBA en 30 gouden Aandelen gehouden door de financieringsintercommunales.
4. Inclusief de vernietiging van (i) 1.881.040 eigen aandelen op 24 april 2019, (ii) 1.178.498 eigen aandelen op 4 december 2019 en (iii) 814.966 eigen aandelen op 30 april 2020, (iv) 1,100,000 eigen aandelen op 27 april 2022 en (v) 631,819 eigen aandelen op 6 december 2022 zoals goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering.

De bovenstaande aandeelhoudersstructuur houdt rekening met het aandelenregister van Telenet Group Holding NV, alle transparantiemeldingen ontvangen door de Vennootschap, en de laatste kennisgevingen van elke relevante aandeelhouder zoals gemeld aan de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) krachtens artikel 12 van het koninklijk besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen in het licht van het LGI Bod. Deze laatste kennisgevingen kunnen worden geconsulteerd op de website van de FSMA (www.fsma.be).