Telenet.be
 
 
 
 

Investeringsvoorstel

 
 

Vooruitzichten

Vooruitzichten

Met de eerste zes maanden van het jaar achter ons en vooruitblikkend op de tweede jaarhelft, blijven wij goed op weg om onze midden februari voorgestelde financiële doelstellingen te bereiken. De hieronder gepresenteerde rebased groeipercentages voor bedrijfsopbrengsten en Adjusted EBITDAaL omvatten echter nog niet de voordelen van de Wyre-transactie met Fluvius die op 1 juli 2023 werd afgerond. Dit heeft voornamelijk een impact op onze rebased Adjusted EBITDAaL voor het boekjaar 2022 gezien het stopzetten van de Fluvius-leasebetaling vanaf de afsluitingsdatum.

Onze vooruitzichten voor het boekjaar 2023 omvatten een rebased omzetgroei van 1 % tot 2 % en een grotendeels stabiele Adjusted EBITDAaL vergeleken met vorig jaar. Wat de investeringen betreft, blijven wij mikken op een verhouding CAPEX/opbrengsten in de buurt van 26 %, met (i) hogere uitgaven voor onder meer onze uitrol van 5G, (ii) een gerichte uitrol van glasvezel en opportuniteiten voor het delen van sleuven, zoals in 2022 en (iii) investeringen in IT en productontwikkeling als voorbereiding van de lancering op de Waalse markt, begin 2024. Tot slot mikken wij nog steeds op een aangepaste vrije kasstroom van ongeveer € 250,0 miljoen voor het volledige jaar 2023. Zo blijft onze dividenddrempel van € 1,0 per aandeel (bruto) of in totaal € 108,6 miljoen volledig gedekt.

outlook

(a) Op gerapporteerde basis zou onze verwachte omzetgroei voor het volledige jaar 2023 tussen 7% en 8% liggen.

(b) Kwantitatieve aansluitingen met de nettowinst (inclusief groeipercentages van de nettowinst) en kasstromen uit bedrijfsactiviteiten voor onze aangepaste EBITDAaL en aangepaste vrije kasstroom kunnen niet worden verstrekt zonder onredelijke inspanningen, aangezien we geen prognoses maken van (i) bepaalde niet-contante kosten met inbegrip van afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen, herstructureringen en andere operationele posten die zijn opgenomen in de nettowinst, noch (ii) specifieke wijzigingen in het werkkapitaal die van invloed zijn op de kasstromen uit operationele activiteiten. De items die waarvoor we geen prognoses maken, kunnen aanzienlijk verschillen van periode tot periode.

(c) Exclusief de opname van de geactiveerde voetbaluitzendrechten en licenties voor het mobiele spectrum en exclusief de impact van bepaalde leasegerelateerde kapitaaltoevoegingen op onze toe te rekenen investeringsuitgaven.

(d) Exclusief betalingen voor licenties voor mobiel spectrum die zijn verworven als onderdeel van de multiband-spectrumveiling van 2022, en ervan uitgaande dat de belastingbetaling op onze belastingaangifte voor 2022 pas begin 2024 zal plaatsvinden.