Telenet.be
 
 
 
 

Aandeelinformatie

 
 

Transparantiemeldingen

Transparantiemeldingen

Op 13 december 2021 heeft Telenet een transparantiekennisgeving ontvangen vanwege Lucerne Capital Management, L.P. overeenkomstig artikels 6 en 18 van de Wet van 2 mei 2007. In haar kennisgeving van 10 december 2021 meldt Lucerne Capital Management, L.P. dat de stemrechten verbonden aan door haar gehouden aandelen in Telenet beneden de 3% drempel zijn gedaald per 10 december 2021.

Op 4 oktober 2021 heeft Telenet een transparantiekennisgeving ontvangen vanwege Liberty Global Plc overeenkomstig artikels 6 en 18 van de Wet van 2 mei 2007. In haar kennisgeving (file #1, file #2) van 4 oktober 2021 meldt Liberty Global Plc wijzigingen in de controleketen per 1 oktober 2021.

Op 12 augustus 2021 heeft Telenet een kennisgeving ontvangen vanwege Liberty Global plc en haar verbonden vennootschap Binan Investments B.V. in overeenstemming met artikel 74, § 8 van de wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen. Deze kennisgeving betreft een actualisatie van de kennisgeving overgemaakt door Liberty Global plc en haar verbonden vennootschap Binan Investments B.V. op 14 augustus 2020.

Op 14 juli 2021 heeft Telenet een transparantiekennisgeving ontvangen vanwege Liberty Global Plc. overeenkomstig artikels 6 en 18 van de Wet van 2 mei 2007. In haar kennisgeving (file #1, file #2) van 14 juli 2021 meldt Liberty Global Plc wijzigingen in de controleketen per 13 juli 2021.

Kennisgeving van Belangrijke Deelnemingen

Het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en, aanvullend, de statuten van de vennootschap bepalen dat elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die aandelen of andere stemgerechtigde effecten van de vennootschap, ongeacht of ze het kapitaal vertegenwoordigen (zoals bijv. warrants of opties) verwerft of overdraagt, binnen een termijn van vier handelsdagen volgend op ade verrichting aan de vennootschap en aan de Autoriteit voor Financiële diensten en Markten (FSMA, de opvolger van de vroegere Commissie voor Bank-, Financie- en Assurantiewezen) melding doet van de verrichting en het totaal aantal aangehouden stemgerechtigde effecten. Dit dient te gebeuren telkens wanneer als een gevolg van de verwerving of overdracht het totaal aantal aangehouden stemgerechtigde effecten na de verrichting een drempel overschrijdt (in min of meer) van 3%, 5%, 10% (of elk volgend veelvoud van vijf) van het totaal aantal stemgerechtigde effecten van de vennootschap op het ogenblik van de verrichting.

Mededelingsformulieren en aanvullende informatie over de toepasselijke transparantieregels kan men vinden op de website van de FSMA (http://www.fsma.be).

Een kennisgeving versturen

Bart Van Sprundel
Manager Legal Corporate
Tel: +32 15 33 34 95
Fax: +32 15 33 59 59
E-mail: corporategovernance@telenetgroup.be