Telenet.be
 
 
 
 

Investor
Relations

 
 

Management

Management

Overeenkomstig het Corporate Governance Charter wordt gevraagd aan de leden van het Senior Leadership Team om, voor zoveel als mogelijk, te vermijden dat ze daden stellen, bepaalde standpunten verdedigen en bepaalde belangen nastreven, als dit in strijd zou zijn met, of de indruk zou wekken om in strijd te zijn met de belangen van de Vennootschap. Als dergelijke belangenconflicten zich zouden voordoen, moet het betrokken lid van het Senior Leadership Team onmiddellijk de CEO hierover informeren, die op zijn beurt de voorzitter van de raad van bestuur zal op de hoogte brengen.

Transacties en/of zakelijke contacten tussen leden van het Senior Leadership Team en één of meerdere vennootschappen van de Telenet Groep, moeten steeds plaatsvinden tegen gebruikelijke marktvoorwaarden.