Comités raad van bestuur

Comités raad van bestuur

In overeenstemming met de statuten van de Vennootschap ende wettelijke verplichtingen terzake, heeft de raad van bestuur de volgende comités opgericht: een Auditcomité en een Remuneratie- en Nominatiecomité. Op 31 december 2018 waren de twee comités van de raad van bestuur samengesteld als volgt:

Audit- en Risicocomité Remuneratie- en nominatiecomité
Bert De Graeve Remuneratie- en nominatiecomité
Jo Van Biesbroeck Audit- en Risicocomité Remuneratie- en nominatiecomité
Mevrouw Christiane Franck Audit- en Risicocomité
Charles H. Bracken Remuneratie- en nominatiecomité
Severina Pascu Audit- en Risicocomité
= Chairperson = Member