Telenet.be
 
 
 
 

Investeringsvoorstel

 
 

Beloningsbeleid voor aandeelhouders

Beloningsbeleid voor aandeelhouders

Aandeelhoudersvergoeding

Datum(1) Aandeelhoudersverg
3 mei 2023 €1.00 per aandeel
(brutodividend)
2 mei 2022 €1,3750 per aandeel
(bruto slotdividend)
6 december 2021 €1,3750 per aandeel
(bruto tussentijds dividend)

3 mei 2021

€1,3750 per aandeel
(bruto slotdividend)

4 december 2020

€1,375 per aandeel
(bruto tussentijds dividend)

2 mei 2020

€1,3050 per aandel
(bruto slotdividend )

5 december 2019

€0,57 per aandeel
(bruto tussentijds dividend)

2 oktober 2018

€5,30 per aandel
(buitengewoon brutodividend)

3 mei 2013

€7,90 per aandeel
(buitengewoon brutodividend)

7 mei 2012

€1,00 per aandeel
(brutodividend)

28 augustus 2012

€3,25 per aandeel
(nettokapitaalvermindering)

26 juli 2011

€4,50 per aandeel
(nettokapitaalvermindering)

28 juli 2010

€2,23 per aandeel
(nettokapitaalvermindering)

27 augustus 2009

€0,50 per aandeel
(nettokapitaalvermindering)

19 november 2007

€6,00 per aandeel
(nettokapitaalvermindering)

1 Alle data verwijzen naar de ex-coupon data
(*) Afhankelijk van goedkeuring door de Aandeelhoudersvergadering

Aandeelhoudersvergoeding

Zoals uiteengezet tijdens onze Capital Markets Day van september 2022, is het onze geconsolideerde ambitie op lange termijn om zowel de ARPU als ons klantenbestand te laten groeien, wat zich vertaalt in een gezonde omzetgroei. Wij verwachten dat onze bedrijfskosten mettertijd verder zullen dalen als gevolg van de toenemende digitalisering, zodat onze Adjusted EBITDA zal toenemen. Na de constructie en upgrade van het kabelnetwerk verwachten wij een aanzienlijk lagere CAPEX-intensiteit in zowel onze vaste infrastructuur (Wyre) als Telenet-activiteiten. Dit zal leiden tot een forse groei van de aangepaste vrije kasstroom en een groei van het profiel van de aandeelhoudersvergoeding ten opzichte van ons huidige beleid, zoals hieronder beschreven.

In juli 2022, als onderdeel van de aankondiging van de NetCo-transactie met Fluvius, heeft de raad van bestuur besloten om het vergoedingsbeleid voor aandeelhouders van de Vennootschap te herzien om een geconsolideerde netto totale schuldgraad van ongeveer 4,0x te behouden gedurende de hele CAPEX-intensieve FTTH-uitrol periode.

Voor de periode 2023-2029 heeft de raad van bestuur besloten tot een jaarlijkse dividendbodem van € 1,0 per aandeel (bruto), jaarlijks uit te keren begin mei na goedkeuring door de aandeelhouders op de statutaire AVA in april. Als zodanig zorgt de raad van bestuur voor een evenwichtige aanpak met continue regelmatige dividenden en investeert het tegelijkertijd in toekomstige groei. Na deze bouwperiode, inclusief de uitrol van 5G, zal de CAPEX-intensiteit naar verwachting aanzienlijk afnemen en terugkeren naar genormaliseerde historische niveaus, wat zal leiden tot een substantiële groei van de aangepaste vrije kasstroom en ruimte zal bieden voor aanzienlijk hogere vergoedingen aan aandeelhouders. Op dat moment zal het vergoedingsplan voor de aandeelhouders opnieuw worden geëvalueerd door de raad van bestuur.

Begin mei 2023 betaalden wij het voorgestelde jaarlijks brutodividend van € 1,0 per aandeel (netto € 0,7 per aandeel), voor een totaalbedrag van € 108,6 miljoen. We verwijzen naar het vrijwillige en voorwaardelijke overnamebod in contanten van Liberty Global op de resterende Telenet-aandelen die niet in handen zijn van Liberty Global of Telenet, waarvoor de initiële aanvaardingsperiode afliep op 12 juli 2023. Sinds 26 juli 2023 bezit Liberty Global 93,23 % van de Telenet-aandelen bezitten. Zoals toegelicht in het prospectus wordt de investering van Liberty Global als strategisch investeerder in Telenet niet gedreven door vastgestelde verwachtingen ten aanzien van een jaarlijks dividend. Liberty Global zal het toekomstige dividendbeleid van Telenet beoordelen in het licht van de realisatie van het businessplan van Telenet, de investeringsbehoeften en -mogelijkheden, alsook de financieringsbehoeften van Telenet en de vraag of een schrapping van de notering van Telenet kan worden verkregen. Beleggers mogen er geenszins van uitgaan dat Telenet na afronding van het bod een dividendbeleid zal voeren dat overeenstemt met het eerdere of huidige beleid. In dit verband behoudt de Liberty Global zich specifiek het recht voor om de door Telenet aangekondigde dividenddrempel van € 1,0 per aandeel voor de periode 2023-2029 te herzien, met dien verstande dat dit onderworpen is aan de passende besluitvorming door de raad van bestuur en de algemene vergadering van Telenet in overeenstemming met de wettelijke regelgeving.