Telenet.be
 
 
 
 

Investeringsvoorstel

 
 

Vooruitzichten

Vooruitzichten

2022 wordt een cruciaal jaar voor Telenet, waarin we twee belangrijke strategische revisies willen voltooien. Ten eerste zetten wij de constructieve besprekingen met Fluvius over het Vlaamse datanetwerk van de toekomst verder. Beide partijen verwachten juridische akkoorden te sluiten tegen de aankondiging van onze halfjaarresultaten, hetgeen een lichte vertraging inhoudt ten opzichte van de initiële timing van het voorjaar. Daarnaast hebben we de intentie om kort nadien een Capital Markets Day te houden om meer duidelijkheid te verschaffen over de groeivooruitzichten van onze retail- en infrastructuuractiviteiten. Ten tweede hebben wij eind maart de verkoop bekendgemaakt van onze activiteit mobiele-telecommunicatie-torens aan DigitalBridge, voor een totaal contant bedrag van € 745,0 miljoen, het equivalent van 25,1x EV/EBITDAal1 2021. In het kader van de overeenkomst zal Telenet een langlopende Master Lease Agreement ('MLA') met DigitalBridge sluiten, voor een initiële periode van 15 jaar en twee verlengingen met telkens 10 jaar. De overeenkomst omvat ook een build-to-suit ('BTS') verbintenis voor de uitrol van ten minste 475 bijkomende nieuwe sites, waarbij Telenet als onderaannemer van TowerCo optreedt en die Telenet na verloop van tijd bijkomende opbrengsten zullen opleveren. De transactie zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2022 worden afgerond en vereist geen verdere regulatoire goedkeuringen. Als resultaat van deze voor Telenet cruciale transactie zullen wij vanaf het tweede kwartaal van dit jaar overgaan naar een EBITDAal-rapportage. Wij zullen rebased financiële informatie voor het volledige jaar 2021 en het jaar tot heden 2022 publiceren om vergelijkingen te faciliteren, met inbegrip van een update van onze vooruitzichten voor het volledige jaar 2022 die de impact van de transactie op onze belangrijkste financiële parameters weerspiegelt.

Met de drie eerste maanden van het jaar achter ons, bevestigen wij de vooruitzichten voor het volledige jaar 2022 die wij midden februari 2022 hebben voorgesteld. Vergeleken met het eerste kwartaal verwachten wij een verbeterde trend van de groei van onze opbrengsten en Adjusted EBITDA in de tweede helft van het jaar, gedreven door bepaalde prijsaanpassingen die vanaf medio juni 2022 zullen ingaan, zoals gisteren aangekondigd, en door een aanhoudende focus op onze bedrijfskosten en een strakke kostenbeheersing.

1 EBITDAal staat voor 'EBITDA after leases'

Vooruitzichten boekjaar 2022 Zoals voorgesteld op 10 februari 2022
Groei van de bedrijfsopbrengsten Ongeveer 1%
Groei van de Adjusted EBITDA (a) Ongeveer 2%
Toe te rekenen bedrijfsinvesteringen als een percentage van de bedrijfsopbrengsten (b) Ongeveer 25%
Aangepaste vrije kasstroom(a, c) Stabiel ten opzichte van het boekjaar 2021
(BJ 2021: € 404.9 miljoen)

(a) Kwantitatieve reconciliaties naar nettowinst (met inbegrip van groeicijfers van de nettowinst) en kasstromen uit bedrijfsactiviteiten voor onze duiding van de Adjusted EBITDA en aangepaste vrije kasstroom kunnen niet zonder onredelijke inspanningen worden verstrekt, aangezien wij geen prognoses maken van (i) bepaalde niet-geldelijke lasten, met inbegrip van afschrijving en waardevermindering, herstructurering en overige operationele posten die deel uitmaken van de nettowinst en (ii) specifieke wijzigingen in het werkkapitaal met een impact op de kasstromen uit bedrijfsactiviteiten. De posten waarvoor wij geen prognose geven, kunnen beduidend van periode tot periode variëren.

(b) Met uitsluiting van de opname van de gekapitaliseerde voetbaluitzendrechten en licenties voor het mobiele spectrum en de impact van bepaalde kapitaaltoevoegingen in verband met leases op onze toe te rekenen bedrijfsinvesteringen.

(c) In de veronderstelling dat bepaalde betalingen voor de tijdelijke verlenging van onze huidige licenties voor het 2G en 3G mobiele spectrum in 2022 plaatsvinden maar met uitsluiting van betalingen voor toekomstige licenties voor het spectrum in het kader van de nakende multibandveiling, en in de veronderstelling dat de belasting op onze belastingaangifte 2021 pas begin 2023 zal worden betaald.